Toch nog een andere vraag ? Wil je je vraag doorsturen ?
send Corona helpdesk
Door het meten van de lichaamstemperatuur van een medewerker maak je een inbreuk op de privacy van de medewerker en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de lichaamstemperatuur op te meten worden namelijk medische en daarmee bijzondere persoonsgegevens verzameld. Dezelfde regeling geldt namelijk zo ook voor controle op alcohol- of drugsgebruik. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels verklaard dat testen afnemen ter controle niet is toegestaan, maar dat in de zorgsector een werkgever een medewerker wel op Corona mag controleren.