Werknemers die aan één van de volgende voorwaarden voldoen, kunnen zich aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ).

  • Belg zijn; 
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (= EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland;
  • onderdaan zijn van een ander land, maar werken voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Bovendien moeten deze werknemers buiten de EER of Zwitserland werken.

Deze werknemers hebben geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Werkloosheid is immers niet gedekt onder de OSZ.

De RVA vermeldt wel 1 speciaal geval. Het gaat hier over een werknemer die in België is en omwille van de coronacrisis niet meer terug kan naar het land waar hij tewerkgesteld was. 
Indien de werkgever deze werknemer dan in België tewerkstelt, onder de Belgische sociale zekerheid, kan de werknemer in deze tewerkstelling tijdelijk werkloos worden gesteld.