Ja, in een internationale tewerkstellingssituatie zijn er steeds verschillende aandachtspunten om rekening mee te houden. Dit geldt dus ook bij tijdelijke werkloosheid.

Om ervoor te zorgen dat de verwerking van het salaris maar ook de aangifte naar de RVA correct verloopt, raden wij aan met ons contact op te nemen om het specifieke dossier te bespreken. 

Bovendien kan thuiswerken ook een impact hebben op het toepasselijke fiscale split / reispercentage. Slechts in enkele specifieke gevallen (Franse, Luxemburgse, Duitse en Nederlandse grensarbeiders) zal er een tolerantie zijn. In alle andere gevallen blijven de normale regels van toepassing. Het (thuis)werk zal in het thuisland als belastbaar worden beschouwd.

Ook voor deze situaties is het daarom aan te raden om de impact op het split- / expatdossier te onderzoeken.
Voor meer informatie of om uw specifieke dossier(s) te bespreken kunt u contact opnemen met uw International Employment consultant of via het e-mailadres: taxconsulting@sdworx.com
Laatst aangepast op: 16/11/2020