Indien je een uitstel tot betaling RSZ-bijdragen hebt, is dit van toepassing op onderstaande zaken:

  • het saldo van het 1e kwartaal 2020
  • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal
  • het saldo van het 2e kwartaal
  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen

Voor de werkgevers die volledig gesloten zijn en uitstel genieten (ofwel omwille van verplichte sluiting ofwel omwille van een verklaring op eer bij volledige sluiting) is ook het derde voorschot voor het 1e kwartaal deel van het uitstel tot betaling.

Voor de werkgevers met een zwaar verminderde economische activiteit maakt het derde voorschot van het eerste kwartaal géén onderdeel uit van het uitstel tot betaling.  Dit moet dus volgens de normale betaaltermijnen betaald worden.