De overheid heeft in de ministerraad van 4 april 2020 besloten dat ook werkgevers die niet volledig moesten sluiten, maar die wel hun economische activiteit zwaar verminderd zien, ook van dit uitstel kunnen genieten.  

Om te beoordelen of je economische activiteit zwaar verminderd is, zijn er twee criteria bepaald:

  • je verwacht dat de BTW-aangifte voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan de BTW-aangifte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019
EN/OF
  • je  verwacht dat de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan de loonmassa van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019.

Indien je aan één (of beide) van de criteria voldoet, komt je onderneming ook in aanmerking voor een uitstel tot betaling.

Indien je dit uitstel ook wenst toe te passen, zal je een verklaring op eer moeten invullen.
Laatst aangepast op: 15/05/2020