De RVA publiceerde op haar website een overzicht van veel gestelde vragen rond tijdskrediet en de themaverloven tijdens de corona-crisis.  

Uit de antwoorden blijkt dat werkgever en werknemer in principe alle regels rond tijdskrediet en de themaverloven gewoon moeten blijven naleven. 
Denk hier bijvoorbeeld aan de anciënniteitsvoorwaarde om in ouderschapsverlof of tijdskrediet te gaan.
 
Toch stelt de RVA zich tijdens de corona-crisis op een aantal punten soepel op.

Zo zal de werknemer in ouderschapsverlof zijn saldo van een lopend 'blok' ouderschapsverlof uitzonderlijk niet kwijt zijn wanneer hij dat vroegtijdig stop zet om over te stappen naar een grotere onderbrekingsbreuk.

De werknemer mag het saldo later opnemen. Dit kan tot het kind 12 jaar wordt (of 21 als het lijdt aan een handicap). 

Voorbeeld
Een werknemer in 1/5de ouderschapsverlof wil na 3 maanden overstappen naar een 1/2de ouderschapsverlof. Dit kan in akkoord met de werkgever. De werknemer is de overige 2 maanden van dit aangevatte blok van 5 maanden niet kwijt. Hij kan dit later opnemen.

Ook voor wat de termijn betreft om de aanvraag bij de RVA in te dienen, stelt de RVA zich soepel op.

RVA laat werknemers in een kritieke sector (medische sector, veiligheidsberoepen, voedingswinkels,…) ook toe om bijkomende uren en overuren te presteren door het coronavirus waar dit noodzakelijk is.

In principe mag een werknemer maar bijkomende uren of overuren doen als hij dat doet binnen de wettelijk voorziene bepalingen en als de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:
  • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever (dus geen bijkomende uren op vraag van de werknemer en geen vrijwillige overuren);
  • de uren worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode, alsook tijdens de periode van loopbaanonderbreking;
  • ze gebeuren niet systematisch maar zijn uitzonderlijk. Het moet immers gaan om punctuele situaties of situaties van overmacht die moeten worden gerechtvaardigd in geval van controle (met uitzondering van meerprestaties te wijten aan een wachtdienst).

RVA heeft bevestigd dat zij tijdens de periode waarin de “coronamaatregelen” van kracht zijn deze bepalingen niet nagaan.

Een volledig overzicht van de vragen vindt u hier: https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven/faq/inlichtingen-verband-met-het-coronavirus

Let op: Een werkende ouder kan vanaf 1 mei tot 30 juni 2020 ook corona-ouderschapsverlof opnemen. Hiertoe is vereist dat hij minstens één maand in dienst is en de werkgever ermee akkoord gaat. Ook een werknemer die in een lopend themaverlof of tijdskrediet zit, kan dit schorsen om het corona-ouderschapsverlof op te nemen. Een werknemer kan tevens zijn lopend ouderschapsverlof omzetten (in dezelfde vorm) om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Enkel met akkoord van de werkgever. Voor de vragen rond corona-ouderschapsverlof verwijzen we naar de tegel “Lockdown Exit".

Laatst aangepast op: 20/05/2020