Normaal moet een werkgever van wie de RSZ-bijdragen van twee kwartalen geleden meer dan 4.000 EUR bedragen, een maandelijks voorschot betalen aan de RSZ.  Het bedrag van het  voorschot wordt berekend op basis van de aangegeven RSZ-bijdragen van vier kwartalen geleden.

Echter is het zo dat voor veel ondernemingen de prestaties van het tweede en derde kwartaal veel lager zullen zijn dan andere kwartalen.  Een gevolg hiervan is dat de voorschotten te hoog zouden zijn in verhouding tot de effectief later berekende RSZ-bijdragen. 

Om dit te vermijden zal SD Worx voor het tweede en derde kwartaal 2020 geen voorschotfacturen opmaken.  De RSZ-bijdragen moeten dus betaald worden op basis van de gewone facturen die volgen uit de loonberekening en volgens de correcte betaaltermijn (zie andere digiFaq’s).  
Laatst aangepast op: 13/07/2020