Dat kan zeker indien de SWT’ers hiermee akkoord gaan.
De aanvullende vergoeding zal in dit geval wel als loon beschouwd worden.