Als de arts arbeidsongeschiktheid vaststelt op het attest, is er sprake van ziekte (gewaarborgd loon of ziekteverzekering).
Stelt de arts alleen een verplichte quarantaine vast via het attest, dan is er geen sprake van ziekten maar wel van tijdelijke werkloosheid overmacht.