Covid-19 is een beroepsziekte voor werknemers uit cruciale sectoren en essentiële diensten. De erkenning is niet meer beperkt tot zij die in de gezondheidszorg werken.
 
Deze regeling geldt retro-actief sinds 18 maart 2020.
 
De erkenning geldt voor werknemers:
 
  • uit cruciale sectoren en essentiële diensten, op wie de verplichte lockdown niet van toepassing was. (vb. voedingswinkels). 
  • die bovendien werkten tijdens de lockdown (periode van 18/03/2020 tot 17/05/2020) in omstandigheden waarbij social distancing niet kon nageleefd worden en waarbij telewerk geen optie was;
  • én waarbij de ziekte werd vastgesteld binnen de 14 dagen na de laatste tewerkstelling in de bovenbeschreven omstandigheden. De ziekte mag ook niet vastgesteld zijn meer dan 14 dagen nadat de onderneming waarin de werknemer werkte, geschrapt werd uit de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
De vaststelling van de ziekte moet dus hoe dan ook uiterlijk op 31/05/2020 gebeurd zijn.
 
Werknemers die een erkenning krijgen, zullen van Fedris een vergoeding ontvangen voor:
  • de medische kosten;
  • de tijdelijke arbeidsongeschiktheid die minstens 15 kalenderdagen duurt.
Merk op:  het gewaarborgd loon van de werkgever wordt in mindering gebracht van de vergoeding die de werknemer ontvangt van Fedris.
Fedris informeert de werkgever automatisch over zijn recht op terugvordering van het gewaarborgd loon;
  • of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 
Ingeval van overlijden kunnen bepaalde nabestaanden een vergoeding ontvangen.
 
De betrokken werknemer moet zijn of haar aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen. Dit gebeurt best op elektronische wijze via volgend mailadres: beroepsziekte@fedris.be.
 
Op de website van Fedris vindt de werknemer de nodige formulieren en alle praktische informatie.
 
Het agentschap vraagt om de aanvraag tot erkenning zo snel mogelijk te doen. De terugbetaling van de medische kosten kan immers ten hoogste tot 120 dagen vóór de datum van de aanvraag gebeuren.