Voorbeeld: werknemer werkt bij werkgever A in de voormiddag en bij werkgever B in de namiddag. Werkgever A sluit. Bij werkgever B kan de werknemer in de namiddag blijven werken.

De werknemer kan tijdelijke uitkeringen werkloosheid ontvangen voor de voormiddag.  Het normale uurrooster van de werknemer bij werkgever A bestaat uit een tewerkstelling gedurende de voormiddag. De RVA zal die voormiddag beschouwen als een volledige arbeidsdag (volgens het regime van tewerkstelling bij werkgever A).

Bijgevolg zal de werknemer voor die uren in de voormiddag uitkeringen werkloosheid ontvangen en in de namiddag bij werkgever B aan de slag kunnen blijven.

Opgelet ! Hier wordt wel een beperking ingevoerd.
Indien het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers meer dan een voltijdse tewerkstelling bedraagt, zal er een vermindering worden toegepast op de uitkeringen. Voor de vaststelling van het bedrag van de uitkeringen wordt er rekening gehouden met het loon van beide tewerkstellingen.  De werknemer moet een aangifte doen bij de RVA van de tewerkstelling bij werkgever B.
Bijvoorbeeld: Een voltijdse tewerkstelling is 38 uren per week. U werkt bij de eerste werkgever 20 uur en bij de tweede 16 uur. 20 + 16 = 36  uur (minder dan voltijds).
Hier bedraagt het totaal van de uurroosters bij beide werkgevers niet meer dan een voltijdse tewerkstelling. Er zal dan geen enkele vermindering worden toegepast op de uitkeringen.