Als aan de voorwaarden van de Vrijwilligerswet is voldaan, kunnen zij als vrijwilliger worden ingezet.
Anders is een tewerkstelling als gewone medewerker vereist.