Bij zorgpersoneel en bij niet-zorgpersoneel kan een arts quarantaine opleggen.
Dit wordt door de RVA aanvaard als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.