Op het einde van het kwartaal (31 maart 2020) mogen er geen minuren staan.
Het gemiddelde van 38 uur/kwartaal moet worden gerespecteerd.