U kan steeds aanpassingen doorgeven. De belastbare voordelen alle aard moeten blijven berekend worden.
Het niet kunnen gebruiken van de wagen voor privéverplaatsingen is niet voldoende om geen VAA meer te moeten aanrekenen. De wagen staat nl nog steeds “ter beschikking” en kan dus ten allen tijde toch gebruikt worden voor een privéverplaatsing.
Als je geen aanrekening van het voordeel meer wil, zit er niets anders op dan de wagen opnieuw in te leveren en de terbeschikkingstelling formeel te beëindigen. 
 
Er dient wel rekening gehouden te worden met de gevolgen. De sociale bijdrage worden niet automatisch aangepast, dit is nog door te geven naar de kas voor zelfstandigen. 

Er wordt rekening gehouden met drempelbedragen, deze kan u hier raadplegen :
U kan best uw boekhouder raadplegen om dit in goede banen te leiden.