Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan hier wel ingeroepen worden.
Er moet wel gekeken worden naar de bewoordingen op het attest (indien ziekte, dan is gewaarborgd loon of een ziekte-uitkering verschuldigd).