De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wordt enkel toegestaan voor welbepaalde gevallen en voor zover is voldaan aan welbepaalde voorwaarden. We denken hierbij o.a. aan de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor:
  • overwerk
  • onderzoek en ontwikkeling (O&O)
  • ploegen- en nachtarbeid
  • sportbeoefenaars
  • steunzone
  • startende ondernemingen
 
Voor elke soort vrijstelling gelden verschillende voorwaarden en vrijstellingsregels. Deze voorwaarden en regels blijven van toepassing, ook ten tijde van Corona.
 
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over de toepassing van een bepaalde vrijstelling van doorstorting, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Tax Consultants.