Omwille van de Corona-maatregelen worden sommige bedrijven verplicht volledig of enkel in het weekend de deuren te sluiten. 

Om hen financieel te ondersteunen, hebben de verschillende regionale overheden premies in het leven geroepen.

Voor Vlaanderen kan de premie vanaf vrijdag 27 maart online aangevraagd worden. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald mits voldaan is aan alle voorwaarden. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 5 mei 2020. 

Ook voor WalloniĆ« kan de aanvraag online gebeuren:  https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

Voor Brussel zal het formulier binnenkort ter beschikking gesteld worden op de website.

De aanvraag moet ten laatste tegen 18 mei 2020 ingediend worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).