Een tijdelijke werkloze mag een tewerkstelling aanvatten bij een nieuwe werkgever.

De werknemer moet dat zo vlug mogelijk en liefst voorafgaandelijk aangeven bij de  uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond). Dat is noodzakelijk zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. De tewerkstelling moet uiteraard geldig aangegeven zijn door de werkgever. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Indien nodig zal de RVA de te veel uitbetaalde uitkeringen terugvorderen.