Werknemers, zoals IT’ers, techniekers,… blijven thuis beschikbaar voor eventuele oproepen.

Zij ontvangen een wachtpremie voor de uren die zij ter beschikking zijn voor eventuele oproepen.

Die wachtpremie is loon voor de werkloosheid en zal bijgevolg een invloed hebben op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid.