• De werknemer die preventief in quarantaine wordt geplaatst, moet zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen

  • De werkgever mag ter bevestiging een geneeskundig getuigschrift vragen aan de werknemer.  Het attest moet overeenstemmen met een specifiek model (model staatsblad.)

  •  Tot 31 augustus 2020 is de eenvoudige corona-overmacht procedure van toepassing voor alle werkgevers. Dit betekent concreet: 
    • individuele meldingsplicht aan de werknemer (uiterlijk vóór de werknemer  naar het werk vertrekt) (zie opmerking*)
    • werkgever verricht enkel ASR 5  op het einde van de maand (geen ASR 2)
    • 3.2 WN -corona volstaat voor aanvraag uitkeringen (geen controlekaart C3.2A WN)

  • Vanaf 1 september 2020 verschilt de procedure tussen werkgevers ‘HGO (Hard Getroffen onderneming) en niet HGO. 

1)        De werkgever ‘niet HGO’ moet voor een werknemer met preventieve quarantaine de ‘gewone’ overmacht procedure  volgen.  Dit wil concreet zeggen: 

-            de overmacht opnieuw aanvragen via een (elektronische) melding aan RVA

-            motiveren met bewijsstukken: werkgever bezorgt het quarantaine-attest aan werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is  

-            werkgever levert controlekaart C3.2A af aan de werknemer (werknemer levert dit eind van de maand ingevuld in bij zijn uitbetalingsinstelling) en houdt validatieboek bij

-            werkgever verricht ASR 2 met afschrift aan werknemer (werknemer contacteert op basis daarvan de UI)

-            werkgever verricht ASR 5 bij einde van de maand

2)        De werkgevers HGO (Hard Getroffen Onderneming) blijft de eenvoudige overmacht-corona procedure toepassen, ook voor quarantaine situaties. Dit wil concreet zeggen: 

-            individuele meldingsplicht aan de werknemer uiterlijk vóór de werknemer naar het werk vertrekt (is niet altijd zinvol bij quarantaine, zie opmerking) en mededeling aan OR/SA

-            werkgever verricht enkel ASR 5  einde van de maand (geen ASR 2)

-            C3.2 WN -corona volstaat voor aanvraag uitkeringen (geen controlekaart C3.2A WN nodig)

Opmerking:  Is de meldingsplicht aan de werknemer bij quarantaine wel zinvol?

De melding aan de werknemer bij quarantaine voelt soms bizar, overbodig of weinig zinvol. De werkgever deelt immers vaak mee wat de werknemer al weet … .  Toch is het strikt gezien een vereiste in de wet.  

RVA zal soepel zijn en de werkgever en werknemer in quarantaine om die formaliteit niet sanctioneren.  

Maar, het is zeker wél zinvol een melding aan de werknemer te doen in geval de werknemer zélf geen duidelijk beeld heeft op de periode of het aantal dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor hij in aanmerking komt.
Laatst aangepast op: 31/07/2020