De regering van de Franse Gemeenschap - Fédération Wallonie-Bruxelles - heeft een aantal beslissingen genomen: 

Ouders die sinds maandag 16 maart hun kinderen niet meer naar het kinderdagverblijf brengen, moeten die afwezigheid geenszins rechtvaardigen en moeten ook geen opvang betalen voor de dagen dat de kinderen niet aanwezig zijn. 

Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven zullen een vergoeding ontvangen via het door de Franse Gemeenschap ingestelde noodfonds. 

De regering verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de werkgelegenheid en de bezoldiging van het personeel in de kinderdagverblijven te vrijwaren. Het is absoluut noodzakelijk om faillissementen te voorkomen die structureel tot het verlies van jobs zouden leiden. Er wordt overleg gepleegd met de federale overheid en de gewesten over de steunmodaliteiten voor de sector. 

De Franse Gemeenschap zal waken over de levensvatbaarheid van de kinderdagverblijven en van de mensen die de kinderkribbes laten leven, in het bijzonder de meest kwetsbare partijen.