Iemand die door overmacht niet naar zijn thuisland kan terugkeren, kan aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om zijn verblijf tijdelijk te verlengen.

Indien een werkgever de betrokken persoon nog even wil tewerkstellen moet de werkgever voor hem een arbeidskaart (voor maximum 3 maanden tewerkstelling) of een single permit (voor meer dan 3 maanden aanvragen).