De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Daarom moet hij preventief handelen, en garanderen dat de werknemers veilig kunnen werken.

Hij laat zich best bijstaan door zijn arbeidsarts/preventieadviseur. Samen met de arbeidsgeneeskundige dienst stelt hij vast welke richtlijnen en preventieve maatregelen aan de orde zijn om de impact van het coronavirus op de werkplaats te beperken. De werknemer moet de  instructies opvolgen. Zo kan de werkgever van de werknemers eisen dat ze persoonlijke hygiĆ«nemaatregelen naleven.