Met ‘volledige sluiting’ wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud, enz.

2 concrete voorbeelden om dit te verduidelijken:
  • Werkt er nog een bewakingsagent in je bouwonderneming, dan wordt dit beschouwd als ‘volledige sluiting’
  • Werkt er nog een taxichauffeur in je taxibedrijf, dan wordt dit niet beschouwd als ‘volledige sluiting’