Tijdelijke werkloosheid overmacht is wel degelijk mogelijk als er te weinig patiënten zijn – de aanvrager zal waarschijnlijk wel moeten voorzien in een motivatie bij de aanvraag.