Bijpas 5.63€ vervangt de sectorale- of de ondernemingsafspraken niet.