De werknemer moet een vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.
Daar moet ingevuld worden door de werknemer vanaf welke datum uitkeringen aangevraagd worden.
De RVA zal rekening houden met de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (ASR scenario 5) om de werkelijke datum van de uitkeringsaanvraag te bepalen.
Die wordt aangemaakt via de loonberekening.

De werknemer moet zelf het initiatief nemen om die aanvraag te doen bij de vakbond op hulpkas.