De werknemer die het werk hervat in het kader van progressieve werkhervatting met uitkeringen van de mutualiteit, kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen.

Ook de werknemer die hervat in halve dagen, kan een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen voor halve dagen.

Opgelet !
In het volgende geval komt de werknemer niet in aanmerking voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid: de werknemer hervat het werk voor maximum 20 %.
Die werknemers blijven recht hebben op volledige ziekte-uitkeringen.

Een uitzondering is hier voorzien voor de doelgroepwerknemer die werkt in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf (PC 327).

Wie het werk progressief hervat als doelgroepwerknemer in PC 327 komt vanaf 13 maart 2020 in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
De uitkering komt bovenop de volledige ziekte-uitkering.  
Laatst aangepast op: 02/06/2020