Het is onmogelijk om een halve dag werkloosheid aan te vragen.
Als een werkgever een werknemer maar een paar uur werk kan geven, dan zal hij de resterende uren van de dag moeten betalen.  Iemand bv 2u betalen en de rest van de dag via werkloosheid is niet mogelijk.
Het verdient dan aanbeveling om taken te groeperen en iemand ofwel volledig in economische werkloosheid te plaatsen en iemand anders volledig te laten werken.
Het is perfect mogelijk om voor specifieke afdelingen (bv administratieve functies) tijdelijke werkloosheid aan te vragen.