Zolang er geen aanpassing wordt doorgevoerd aan het KB-zorgberoepen mogen aan administratieve medewerkers alle taken worden toevertrouwd in zoverre voor deze taken geen attest, brevet of diploma nodig is. Tot er een wijziging aan het KB-zorgberoepen is zal elke werkgever dit taak per taak moeten bekijken.  Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat zo’n actie (de vraag aan administratief personeel om andere taken uit te oefenen) kan worden ingeroepen als motief voor het eenzijdig wijzigen van een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst.