Het is niet omdat je als werkgever de procedure economische werkloosheid aanvraagt dat je achteraf er gebruik van moet maken. Algemeen zouden wij daarom alleen al adviseren om de procedure toch te starten.
Anderzijds klopt het dat er binnen zorg en welzijn veel noden zijn.
Dat is de achtergrond van de vraag van Minister Beke: hij zou graag personeelsleden van bepaalde instellingen (bv crèches die sluiten) willen laten bijspringen bij andere instellingen en zorgprofielen over de sectoren heen in te zetten. Daarom raadt hij de sector aan om zeker geen mensen in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.
De enige juridische sluitende werkbare mogelijkheid om dit vandaag te realiseren is door een aannemingsovereenkomst te sluiten (zie ook website Zorgnet ), waarbij er geen gezag wordt overgedragen van de ene werkgever naar de andere en waarin dus een duidelijk beschrijving staat van het takenpakket van de werknemer die ter beschikking gesteld wordt van een andere werkgever. Uiteraard kan een werknemer niet zowel loon als uitkering combineren.