Het is op basis van het koninklijk besluit van 14 april 1988 mogelijk om medewerkers (met een variabel uurrooster) meer in te plannen dan 38 u per week, meer bepaald tot 11u per dag en 50u per week op voorwaarde dat de gemiddelde arbeidsduur over een trimester wordt gerespecteerd.
Men kan zelfs boven de 50 uur per week inplannen voor zover het gemiddelde hersteld wordt binnen 4 weken. Indien dit voorzien is in het geplande uurrooster, heeft dit geen gevolgen voor overuren.
Naast bovenstaande kunnen ook 120 vrijwillige overuren gepresteerd worden