Dit wordt momenteel onderzocht.
De sectorale opvorderingsprocedure, m.n. de beslissing van 12 juli 2010, is immers specifiek gericht op gevallen van staking of lock-out en kan strikt gezien niet toegepast worden in de huidige situatie. 

Er zijn echter nog andere wetgevende teksten die ruimer geformuleerd zijn dan stakingssituaties. Er wordt momenteel onderzocht in hoeverre deze volstaan, dan wel of er aanvullende initiatieven vanuit de overheid nodig zijn.

Van zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.