In dat geval kan de piste van aanneming gevolgd worden. Meer concreet dient beroep gedaan te worden op artikel 31 van de wet op de uitzendarbeid van 24 juli 1987. Er dient hiervoor een geschreven overeenkomst opgesteld te worden tussen de oorspronkelijke werkgever en de derde-gebruiker (zorgorganisatie waar de medewerker tijdelijk aan de slag kan) waarin uitdrukkelijk bepaald wordt welke instructies door de gebruiker mogen gegeven worden aan de ter beschikking gestelde medewerkers (bijv. technische instructies omtrent gebruik van machines of materialen). Deze instructies mogen het werkgeversgezag echter niet uithollen, want dit dient bij de eigenlijke werkgever te blijven (bijv. vakantie, loon, evaluatie).

Deze piste doet in bepaalde gevallen echter wel vragen rijzen naar financiering: de Vlaamse overheid zal een bepaalde financiering voorzien voor de gesloten dagverzorgingscentra; de modaliteiten worden momenteel onderhandeld tussen de koepels, het agentschap en het kabinet; hierover meer informatie in de loop van de volgende dagen.