Alle medewerkers die vanaf 2015 in SWT gegaan zijn, dienen in principe beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt tot ze de leeftijd van 65 jaar bereiken. Uitzondering hierop vormen de situaties waarin een vrijstelling hiervoor kan verleend worden. Hiervoor dient voldaan te zijn aan bepaalde leeftijds- dan wel anciƫnniteitsvoorwaarden, die kunnen worden nagekeken op de website van de RVA.

U kan hen alvast contacteren om een reserve aan medewerkers kaan te leggen die bereid zijn om tijdelijk terug te keren uit SWT.