Afstand
Afstand houden, d.w.z. vermijd contact met personen binnen 1,5 meter. Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge.
Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk en de pauzes in de tijd gedurende een werkdag. 
Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. 

Isolatie
Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden. Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon Werkplekken compartimenteren. Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren teruggebracht worden naar 1 persoon. 

Vergaderingen op afstand
Gebruik digitale alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. 

Beschermingsmaatregelen
Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn.