Veel hangt af van de arbeidsovereenkomst. Indien de arbeidsovereenkomst een opschortende clausule voorziet waarin bepaald wordt dat de overeenkomst pas aanvangt na het verkrijgen van de gecombineerde vergunning, dan zal de overeenkomst pas aanvangen van zodra de werknemer dit document ontvangt. Werd dergelijke clausule niet voorzien, dan kan er bijvoorbeeld bekeken worden of het mogelijk is in onderling akkoord een latere startdatum af te spreken.

Indien gewenst kan een International Employment consultant van SD Worx de arbeidsovereenkomst voor u nakijken en u hierover adviseren. 
Voor meer informatie contacteer taxconsulting@sdworx.com 
Laatst aangepast op: 01/07/2020