Volgens de Europese regels is het sociaalzekerheidstelsel van het woonland van toepassing wanneer de werknemer minstens 25% in zijn woonland werkt. Wanneer een werknemer meer thuis moet werken, zou dit kunnen betekenen dat het toepasselijk sociaalzekerheidsstelsel wisselt.

De bevoegde Belgisch ministers hebben besloten dat thuiswerk in een andere lidstaat als gevolg van de corona-crisis niet meegeteld wordt om het toepasselijk sociaalzekerheidsregime te bepalen. De werknemer blijft dus onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.
Deze tolerantie geldt tot 31 augustus 2020 maar kan aangepast worden in functie van de Coronamaatregelen.  

We vernamen ondertussen dat Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland dezelfde redenering volgen als Belgiƫ. Op dit ogenblik beschikken we nog niet over een gelijkaardige bevestiging van de bevoegde instanties van de andere EER landen.
Laatst aangepast op: 01/07/2020