Neen, het is niet nodig dat een ganse firma wordt gesloten in geval van overmacht. 

In de praktijk betekent dit dat: 
  • sommige werknemers of afdelingen in tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen worden geplaatst en andere niet; 
  • werknemers dagen van overmacht kunnen afwisselen met arbeid. 

Opgelet: tijdelijke werkloosheid moet steeds betrekking hebben op een volledige werkdag. Overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is bijvoorbeeld niet mogelijk.