Er bestaat geen wettelijke bepaling die verhindert dat uitzendkrachten worden tewerkgesteld ter vervanging van vaste werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.

Het werk dat normaal uitgevoerd wordt door werknemers die tijdelijk werkloos gesteld zijn wegens economische redenen, mag tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid echter niet toevertrouwd worden aan uitzendkrachten. Dit verbod is wel beperkt tot de afdeling of de functie, getroffen door de tijdelijke werkloosheid.