Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het welzijn van de uitzendkrachten en die moet inschatten of hij/zij al dan niet moet overgaan tot extra maatregelen. Wat wel belangrijk is, is dat de uitzendkracht hier niet minder bescherming mag hebben dan de vaste werknemers.