Bij tijdelijke werkloosheid overmacht behoudt de werknemer het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgen op de aanvang van de overmacht.