Dit is afhankelijk van de sectorale cao die hieromtrent wordt gesloten. Raadpleeg de sectorfiche via Ella.

Voorbeeld: binnen PC 200 voorziet de cao van 9 juni 2016 betreffende de eindejaarspremie geen gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gewerkte dag voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit zal dus een lagere eindejaarspremie tot gevolg hebben in december.