Een werknemer kan enkel tijdelijk werkloos worden gesteld voor een hele dag, niet voor halve dagen.

Voor woensdag 18 maart 2020 waarop verschillende niet-essentiële handelszaken verplicht hun deuren moesten sluiten om 12u ’s middags, is de werkgever verplicht het loon te betalen aan de werknemers die toen werkten voor de hele dag ingevolge artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet.