De werknemer moet niet eerst zijn recuperatiedagen voor overuren opnemen voorleer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht. Deze verplichting geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische zaken en is dus in het kader van corona momenteel niet van toepassing.

Indien de werknemer dit evenwel vrijwillig doet, dan kan hij voor de dagen waarop hij recuperatiedagen neemt, niet tijdelijk werkloos worden gesteld. 

Tijdelijke werkloosheid is ook niet mogelijk op reeds ingeplande vakantiedagen.

De werknemer kan daarentegen niet verplicht worden om eerst zijn verlof op te nemen vooraleer hij tijdelijk werkloos gesteld kan worden wegens overmacht.