De Europese Commissie gaf België toestemming om tot en met 31 mei 2020 uitzonderingen toe te staan op bepaalde Europese rij- en rusttijden.

De afwijkingen gelden enkel voor bestuurders die essentiële goederen vervoeren. Essentiële goederen zijn in dit geval:

  • levensmiddelen voor menselijke consumptie,
  • geneesmiddelen,
  • medische apparatuur,
  • brandstof.
Volgende uitzonderingen zijn toegestaan:

1) verhoging van de maximaal toegestane wekelijkse rijtijd tot 59 uur;

2) verhoging van de maximaal toegestane tweewekelijkse rijtijd tot 96 uur;

3) uitstel van de wekelijkse rusttijden zodat elke rustperiode kan worden genomen tot zeven perioden van 24 uur na het einde van de vorige wekelijkse rusttijd;

4) de mogelijkheid om twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden te nemen op voorwaarde dat:
  • de bestuurder tijdens die vier opeenvolgende weken ten minste vier wekelijkse rusttijden neemt, waarvan ten minste twee normale wekelijkse rusttijden; en
  • de verkorte rust wordt gecompenseerd door een gelijkwaardige rustperiode die in één keer wordt genomen

Volgende toelating geldt voor alle vervoerders (nationaal en internationaal goederenvervoer) en is dus niet beperkt tot het vervoer van essentiële goederen:

- de mogelijkheid om de normale wekelijkse rusttijd in het voertuig te nemen mits daarin voor elke bestuurder een geschikte slaapplek is en het voertuig stilstaat.

De arbeidsomstandigheden van de bestuurders en de verkeersveiligheid mogen niet in het gedrang komen. Van bestuurders mag niet worden verwacht dat zij rijden als zij vermoeid zijn. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers.

De bestuurders moeten op de achterzijde van hun tachograafkaarten of -prints de reden opgeven waarom zij de gebruikelijke limieten hebben overschreden.

Deze afwijking heeft geen betrekking op Belgische arbeidsduurbepalingen die o.a. in de Arbeidswet zijn opgenomen. Deze moeten nog worden nageleefd.

Meer info over de tijdelijke uitzonderingen op de rij- en rusttijden is te verkrijgen bij de federale overheidsdienst Mobiliteit via het volgende e-mailadres: info@mobilit.fgov.be
Laatst aangepast op: 25/05/2020