De corona procedure tijdelijke werkloosheid kan voor één ieder die tijdelijk werkloos is of wordt als (onrechtstreeks) gevolg van het coronavirus.

De procedure geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Ze geldt dus zowel voor situaties van overmacht als voor situaties die eigenlijk een economische reden hebben.
Ze geldt bovendien retroactief vanaf 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020.

Laatst aangepast op: 17/06/2020