Neen, op 20 maart 2020 besliste de minsterraad om gedurende de coronacrisis een sterk vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid in te voeren en dit retroactief vanaf 13 maart 2020 (= de corona procedure).


De corona procedure geldt voor elke situatie tijdelijke werkloosheid die (onrechtstreeks) het gevolg is van het coronavirus, ongeacht de reden (overmacht of economische reden). Ze geldt ook ongeacht het statuut van de werknemer: arbeider of bediende.