In principe moet de werknemer in tijdelijke werkloosheid gedurende de ganse maand in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A. De werkgever moet dit document normaalgezien aan zijn werknemer bezorgen uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.

Deze verplichting voor de werkgever valt tijdelijk weg omwille van de crisis. Dit op basis van een beslissing van de Ministerraad van 20 maart.

De werkgever moet dit controleformulier niet meer afleveren voor de periode maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020. Ook de verplichting voor de werkgever om het controleformulier in te geven in het elektronische validatieboek valt weg.

De vrijstelling is algemeen voor ‘alle’ vormen van tijdelijke werkloosheid tijdens deze maanden. Er is geen link met de coronacrisis vereist. De werkgever hoeft dus ook geen controlekaart te bezorgen bij bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, overmacht wegens brand in de onderneming, enz.

Om werklosheidsuitkeringen te kunnen ontvangen is wel een actie nodig van de werknemer zelf. De werknemer in tijdelijke werkloosheid moet een uitkeringsaanvraag doen met een vereenvoudigd document C3.2-WERKNEMER-CORONA. Hij/zij kan het document bekomen bij zijn uitbetalingsinstelling.  Het staat beschikbaar op de website van zijn vakbond of de hulpkas voor werkloosheid. Op het formulier vermeldt de werknemer:

  • de datum van de uitkeringsaanvraag, namelijk de eerste dag tijdelijke werkloosheid
  • zijn rekeningnummer
  • zijn identificatiegegevens

De werknemer bezorgt het ingevuld formulier aan zijn uitbetalingsinstelling. De werkwijze staat vermeld op de website van de vakbond of de hulpkas.

De werknemer kan het ingevulde document best zo snel mogelijk bezorgen aan zijn uitbetalingsinstelling. De berekening van de uitkeringen gebeurt op basis van deze aanvraag én de maandelijkse ASR-aangifte van tijdelijke werkloosheid van de werkgever.
Laatst aangepast op: 01/07/2020

link C3.2 Werkgever